Lite om Reiki för dig som vill ge

In Reiki, the practitioner transfers energy by placing their hands over or on the patient.

Att lära sig Reiki och den universella energi
Detta är ett inlägg till dig som funderar att lära dig Reiki, till dig som vill förstår hur du kan hjälpa andra genom att se fördelarna. Självklart kan du som är lite nyfiken på att ta en behandling också läsa…jag delar upp inlägget i följande avsnitt:

 • Vad är Reiki?
 • Vad händer i en behandling
 • Vad är fördelarna
 • Lär dig Reiki
 • Var kan du få behandling

VAD ÄR REIKI

Enkelt uttryckt är det en alternativ behandling, som vanligtvis refereras som healingform. Till viss del är det en beröringsmetod, men också en kraftfull universal energi som läker. Den är godkänd av WHO (wow) och du kan använda ditt friskvårdsbidrag när du får Reikibehandling (dubbelwow)

Bildresultat för reiki

Reiki är allt annat än nytt. Och det är ingen religion eller kopplat till religiösa handlingar. Energiläkning har ju används i århundraden i olika former och träffar du på mig talandes om änglar eller någon annan som talar om budskap så är det inte Reikienergi vi talar om. Reiki är bara…Reiki. Vissa kontroverser omger Reiki, men allt eftersom forskningen är nyfiken och kan bevisa dess effektivitet med vetenskapliga medel, minskar kontroverserna. Jag brukar säga, våga prova. Energiläkning är inget du behöver tror på eller inte för att det ska funka. Lite som när jag uppdaterar min telefon, jag har ingen aning om hur de funkar och jag behöver inte tro på hur det funkar. Det bara funkar. Många som tar emot Reiki säger dock att det fungerar och populariteten verkar faktiskt öka även i Sverige. En Google-sökning efter termen ger för närvarande inte mindre än 97 100 000 resultat.

En undersökning från 2007 visar att ca 1,2 miljoner vuxna USA) tog emot Reiki eller liknande behandling minst en gång det året och över 60  sjukhus tros erbjuda Reiki-tjänster till patienter. Dessa siffror har garanterat ökat sen 2007

Små punkter och tankar runt Reiki

 • Reiki är en healingmetod, beröringsmetod för att läka
 • Trots att det finns skeptiker växer populariteten att få behandling
 • Metoden handlar om att låta energi genom beröring hjälpa kroppen att läka
 • “Reiki-advokater” menar att det hjälper många olika fysiska och emotionella tillstånd
 • Studier visar att Reiki kan reducera smärta, men ingen studie är ännu framtagen som har visat att det är en effektiv metod för sjukdomar.
 • Det finns ett flertal sjukhus i USA och Europa som erbjuder Reiki

Vad är Reiki

Gogglar jag ordet Reiki kommer inget bra. Men ordet “Reiki” lär betyda “mystisk atmosfär, mirakulöst tecken.” Det kommer från de japanska orden “rei” (universal) och “ki” (livsenergi). Ordagrant betyder det alltså universell livsenerg och är en energi som läker och sträcker.

Energiläkning riktar sig mot energifälten runt och i kroppen. Enligt många med mig och som du säkert också känt, kan energi stagnera i kroppen där det har förekommit fysisk skada eller kanske emotionell smärta. Med tiden kan dessa energiblock orsaka sjukdom.

Energimedicin syftar till att hjälpa flödet av energi och ta bort block på liknande sätt som akupunktur eller akupressur. Att förbättra flödet av energi runt kroppen, menar vi, kan möjliggöra avslappning, minska smärta, snabba på läkning och minska andra symtom på sjukdom.

Reiki har funnits i tusentals år. Dess nuvarande form utvecklades av en japansk buddhist som heter Mikao Usui, som enligt uppgift lärde 2 000 personer Reiki-metoden under hans livstid. Övningen spriddes till USA genom Hawaii på 1940-talet och sedan till Europa på 1980-talet.

Bildresultat för reiki

Vad händer i en Reiki-behandling?

Reiki hålls bäst i en lugn miljö, men den kan egentligen utföras var som helst. Jag ger gärna lite Reiki när jag har gruppmeditationer i olika sammanhang. Adepten sitter i en bekväm stol eller ligger på en massagebänk, helt påklädd. Det kan hända att det finns musik, beroende på patientens önskemål. Själv brukar jag alltid använda musik som är inställd på en särskild frekvens. Inge måste, men mina adepter och jag verkar se fördelarna.

Utövaren lägger sina händer lätt på eller över specifika områden i huvudet, lemmarna och överkroppen med olika handformer, mellan 2 och 5 minuter. Händerna kan placeras över 20 olika delar av kroppen.

Medan utövaren håller sina händer lätt på eller över kroppen sker överföringen av energi. Under denna tid kan utövarens händer vara varma och stickande. Varje handläge hålls tills utövaren känner att energin har slutat flöda.

När utövaren känner att värmen eller energin i händerna har minskat, kommer de att ta bort händerna och kan placera dem över ett annat område i kroppen. När du lär dig tekniken och förståelsen kommer du förstå hur det känns. Jag själv hade en utmaning i att förstå innan jag fick uppleva och känna.

Kristaller

Vissa Reiki-utövare kommer att använda kristaller och chakra-läkande stavar, eftersom de tycker att dessa kan förstärka intentionen. Jag personliga gillar att lära mig mer om kristaller då jag märker skillnad på behandlingarna.

Annie Harrington, ordförande för Reikiförbudner i UK och Solkarina, drivande för MediReiki i Sverige har båda en stark grund i att Reiki inte behöver något annat än en utövare. Och Annie Harrington berättar för Medical News Today :

” Reiki förlitar sig på inga andra instrument utöver utövaren. Vi använder inte kristaller, pulver eller stavar som en allmän regel. Men en av fördelarna med Reiki-läkning är distansläkning, där Reiki skickas över flera mil, där kommer många utövare att använda kristaller för att hjälpa till med energivibrationerna. “

Hur du väljer att göra är helt upp till dig, men jag lär inte ut tekniken med hjälp av kristaller utan kopplar ihop det med mental träning för att på så sätt hjälpa din medvetenhet att växa.

Sessioner eller behandlingen, som vi också kan säga kan pågå mellan 30-90 minuter. Jag föredrar 90 minuter för att lägga 30 minuter till prata och 60 minuter Reiki. Antalet sessioner kommer att variera, beroende på vad din adept vill uppnå. Vissa personer föredrar att ha en session medan andra vill ha en serie för att arbeta med en viss fråga.

Bildresultat för reiki

Fördelar

De helande effekterna inom Reiki förmedlas genom att kanalisera den universella energin som kallas qi, uttalad “chi”. I Indien kallas detta “prana.” Detta är samma energi som tai chi-träning. Det är livskraftenergin som jag tror omger oss alla.

Det sägs att denna energi genomsyrar kroppen. Än så länge har jag inte mött någon som kan mäta denna energi utifrån dagens moderna vetenskapliga tekniker, men det kommer. Hurusom har jag mött många som kan känna av den och många som anpassar sig till den.

Jag vet att Reiki hjälper till avslappning och vi som jobbar med Reiki vet att den hjälper till i kroppens naturliga läkningsprocesser och utvecklar känslomässigt, mentalt och andligt välbefinnande. När jag lär mina adepter Reiki själva så kan det också framkalla djup avkoppling för att hantera svårigheter, lindra känslomässig stress och förbättra den totala känslan av välbefinnande. Det var så jag själv använde Reiki under 2015. Den hjälpte mig på många sätt och ur olika perspektiv. Allt detta går jag igenom på den utbildning jag startar igång nu i december.

Personer som får Reiki beskriver det som intensivt avkopplande. Mina adepter säger att Reiki hjälper dem på många sätt. Bland annat säger de:

 • “Jag känner mig väldigt uppdaterad och verkar tänka tydligare.”
 • “Jag tror att jag somnade.”
 • “Jag kan inte tro hur heta dina händer blev!”
 • “Jag känner mig mer avslappnad än till och med efter en massage.”
 • “Min huvudvärk är borta”
 • Jag känner mig lätt, glad och…lätt

Oavsett vem jag har på bänken säger de mår bättre efter. Det kan bero på att de ger sig själva en stund för att slappna av. Jag är försiktig med att tala om cancer, men enligt Cancer Research UK, kan denna avslappning bero på att terapeuten tillbringar tid med dem och vidrör dem. Beröring har en lugnande effekt.

Individer rapporterar så klart olika erfarenheter, men ändå så lika. Vissa säger att mina händer blir heta, andra rapporterar kylande händer och vissa känner pulserande vågor. De vanligaste är att det är som de släpper stress och når en djup avslappning.

Relaterad bild

Att bli Reiki-utövare

Ingen annan utbildning eller erfarenhet behövs för att gå den Reikiutbilding jag startar nu i vinter. Det finns många utbildningar som är grymma, men jag har nu i ett år testat ett sätt som jag nu sjösätter. Vet inte om du sett den, men det kommer bli kraftfullt och fin upplevelse då jag kopplar in mentalt träning för att du ska få en stabil grund att stå på.

Reiki-utbildning varierar, men hos mig lär du dig som elev:

 • energierna runt kroppen
 • tekniken i att arbetar med helande energi
 • grunder i den mentala träning
 • etiken i att arbeta med klienter
 • möjligheten att vara kopplad till ByButeo under 10 månader

Du avsätter 2 dagar på kursgården och du lär dig i denna omgång Reiki 1. Det finns tre behärskningsnivåer. Jag går in starkt för att du ska få träna och även lära dig förstå medvetenhet utifrån dig och andra för att stabilt och tryggt kunna lita på dig själv. Vill du veta mer så hojta till så skickar jag en separat pdf. till dig. *ler varmt*

Kraften i Reiki-healing – vad är beviset?

Medan Reiki växer i popularitet kvarstår vissa frågor.  

Reiki påstår sig möjliggöra avslappning, minska smärta, snabba läkning och förbättra vissa symptom, men få forskningsresultat stöder några specifika hälsofördelar. Det kommer komma och det händer mycket med Reiki under 2020 här i Sverige. Reiki har kritiserats för att ha hävdat att läka sjukdomar utan vetenskapliga bevis. Vissa har beskrivit dess påståenden som bedrägliga, vilket jag förstår. Däremot har eliminering av onödig stress och rädsla alltid skapat ett lugn i kroppen, och det är alltid tillfrisknande. Jag lämnar det öppet för var och en att bli salig i sin tro.

Kritiker säger att det nu är en inovation att förstår våra naturlagar och det solistiska synsättet på hälsa på ett skadligt sätt. Förespråkare svarar att fördelarna med välbefinnande och minskad stress är verkliga och vi behöver ta del av mer kunskap, inte bara de fåtaliga vetenskapliga studier och forskningsresultat från Sverige utan vidga vyerna. Ett grundsystem som bygger på att leva för att bli friskare borde vara utgångspunkten för varje politiskt system. Men det är bara min åsikt.

Forskare konstaterar att forskning av hög kvalitet om Reikins effektivitet saknas. En litteraturöversikt som publicerades 2008 i Trusted Source säger att det inte fanns tillräckligt med bevis för att stödja Reiki som en effektiv behandling för något tillstånd, och att dess värde förblev obevisat.

Under 2015 publicerades en översyn av studier på Reiki och behandling av ångest och depression i Cochrane. Utredarna drog slutsatsen att det fanns “otillräckliga bevis för att säga huruvida Reiki är användbart för personer över 16 år med ångest eller depression eller båda.” Av de få studier som hade gjorts var de flesta av låg kvalitet, med små provstorlekar, ingen peer review och hellerr ingen kontrollgrupp.

Under tiden har forskning som publicerats i BMC Nefhrology föreslagit att tillåta dialyspatienter, till exempel att dra nytta av “läkande beröring”, kan vara värt särskilt om det erbjuds gratis av frivilliga. Smärtlindring kan vara endast liten, men den är icke-traumatisk, gör ingen skada och gör att patienter kan känna att de “gör något” själva för att lindra smärtan. Bara vinst för alla och många.

Nyligen berättade Annie Harrington till MNT att det brittiska Reikiförbundet för närvarande har ett “stort dokument som katalogiserar många forskningsstudier.” Kanske kommer dessa fynd, som studeras av förbundet och Storbritanniens hälsovårdsråd (CNHC) att hjälpa Reiki att bli ännu mer accepterat.

Judy Kosovich, Law Practice Consultant and Contractor kräver i en studie, publicerad av Physics Procedia ett “nytt utseende” på regleringen av energimedicin. Medan hon accepterar att det finns tillsynsorgan för att skydda allmänheten, hävdar hon att det fortfarande handlar mycket om hur kroppen fungerar som inte förstås eller beskrivs av vetenskapen. Jag kan inte annat än hålla med.

Är reiki skadligt?

US National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) Trusted Source menar att Reiki “inte har visat sig vara användbart för något hälsorelaterat syfte.” De tillägger dock att det inte heller inte verkar ha några skadliga effekter. Alltså lämnas mycket till utövare och adept.

Den rädsla och oro Trusted Source verkar bära är att människor med allvarliga hälsoproblem kan välja Reiki och andra kompletterande behandlingar istället för noggrant testad modern medicin. Jag skulle önska att vi lät modern medicin få möta kompletterande behandlingar, för att använda det tillsammans med andra behandlingar är osannolikt farligt. Faktum är att beröring i sig, vare sig med eller utan “universell energi”, vet vi har en rad fördelar. Se bara vad en kram kan göra…

Kosovich påpekar något jag gillar. Att dyra konventionella behandlingar som för närvarande är tillgängliga ofta har allvarliga negativa effekter och kanske inte fungerar. Många människor vill därför ha friheten att välja ett alternativ. Låt mig själv få tillägga att många av de alternativa behandlingsmetoderna och kunskaperna från dessa är dyra. Otroligt dyra. Så här kanske det är plånboken som får styra och det för mig känns….inte bra. Därför gillar jag att Reiki vill finnas med på sjukhus, kostnadsfritt.

Var kan du få Reiki

Reiki växer som sagt i popularitet. Det verkar orsaka välbefinnande och verkar medföra liten risk för skada. Som ett resultat av detta finns Reiki nu tillgängligt på vissa större sjukhus utanför Sveriges gränser. Vissa medicinska leverantörer, såsom sjukhus erbjuder det gratis, levereras av frivilliga som en del av vården.

Jag tar mellan 850-1250 kronor för en Reikisession och du kan använda din friskvårdspeng till detta. Loviza tar 600 kronor och du kan få betala 400 hos andra.  

Alla som söker en kvalificerad, professionell Reiki-utövare bör söka noggrant, eftersom det finns få regler som reglerar detta område. Det kan hjälpa dig att fråga en utövare om deras träning och erfarenhet. Reiki är inte en alternativ behandling för medicinska problem utan en tilläggsterapi som kan hjälpa till att stödja läkning och öka en känsla av välbefinnande. Jag använder Reiki för att eliminera onödig stress och rädsla

Det är alltid bäst att diskutera alternativa behandlingar med en läkare.

Att få arbeta med Reiki är underbart. Det är inget jobbig eller tröttande, tvärtom. Blir jag trött vet jag att det inte är Reiki som gott mig trött, det är något annat. Att sitta i samtal med en adept och få sända Reiki samtidigt underlättar hela arbetet. När du jobbar med Reiki transporterar du energi genom att beröra adepten ovanför eller på deras kroppar. Att få eliminera andras onödiga stress…ja, det är fantastisk förmån.

Vill du bli Reikihealer?

Så är du nyfiken på att bli Reikihealer och vill vara med i den första gruppen i den utbildning jag kallar Energiskola – skriv så får du förutsättningarna fullt ut.

Plats: Linköping, Vårdnäs Kursgård Datum: 14-15 december Kurslitteratur: Solkarinas + Rebeckas Pris: 3300 kronor exkl. boende och kurslitteraturen Status: Diplomering Reiki 1 och mental träningsprocess

Stor varm kram, till ditt ljusaste jag,
Rebecka

2 thoughts on “Lite om Reiki för dig som vill ge

 1. Hej
  Jag är väldigt intresserad att lära mig Reiki men bor i Luleå och jag tänkte höra ifall att du ska hålla kurser i närheten eller om du vet någon som skulle kunna lära ut reiki här uppe ?

  1. Hej Maria,

   Luleå…hmmm. Jag lägger ut frågan i vår master-grupp, så återkommer jag med ett eller två namnförslag till dig.
   Riktig kul att du är intresserad av att lära dig mer om Reiki. Det blir så fina behandlingar där både vi som utförare och våra adepter utvecklar medvetenheten.

   Hörs snart igen.
   Kram
   Rebecka

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.