Högkänslig

Att ha prestationskrav som högkänslig kan vara en utmaning. Inte bara för den som är högkänslig utan även för den som ska samverka med en högkänslig person. För en högkänsligs person kan det vara en utmaning att bara vistas bland andra när något ska göras. Att träna på din egen superkraft är alltid viktig, oavsett vem du är och vad du än gör. Högkänslighet finns hos 15-20% av den globala befolkningen, men det finns en nivå till på högkänslighet, vi som är senstaionssökande i vår högkänslighet. 

Jag är inte utbildad inom högkänslighet på någon kurs som gett mig betyg. Däremot har jag levt med min egen högkänslighet i 46 år, läst mängder av litteratur och följer diskussioner av de som har akademisk bakgrund och är själv bra på att ta ställning utan att värdera. Min nyfikenhet i att förstå och utveckla min egen medvetenhet tar liksom aldrig slut. 

Samtidigt som jag är grym på flexibilitet utifrån vem jag har framför mig har jag kunnighet i förändringsprocessen. Den medvetna process som kommer när du ska acceptera och omprogrammera dina värderingar, handlingar och kanske till och med din självbild. Men jag är ingen gud eller expert, jag är en som kommer med verktyg så du ska kunna bli din egen lyckas smed.

Vad är högkänslighet?

Det finns forskning i detta område. Psykologen Elain Aron har borrat in sig i ämnet i över 20 år och det var hon som myntade begreppet högkänslighet, på engelska Highly Sensitive Person därav förkortningen HSP. Det finns fler och i Sverige är begreppet i dag accepterat i den akademiska världen. Kom ihåg, hsp är ingen ny bokstavsdiagnos, utan ett begrep. För mig handlar det om att du kan lättare förstå lite mer kring hur du kan använda dina styrkor för att nå ditt högre syfte. Vara i ditt tempo, ditt flow och känna ditt flöde för vara ditt bästa jag här på jorden.

Högkänslighet är ett temperamentsdrag och är jämt fördelat mellan pojkar och flickor och de flesta djurarter. Högkänsligheten är en del av din identitet, ditt sätt att fungera. Den är en strategi från universum eller inom evolutionen som går ut på att först överväga och sedan agera. Den motsatta strategin, som är vanligare bland oss människor, går ut på att agera snabbt för att hinna först och att sedan tänka efter. De flest av oss tränas in i den mallen och när du upplever att den inte funkar undrar du varför du inte passar in.

När du som högkänslig står inför en ny situation stannar du upp en stund för att på ett djupare sätt bearbeta sinnesintryck från omgivningen. Din hjärna är programmerad att notera småsaker, sådant som andra inte märker. Du anar faror och inser konsekvenserna av ett handlande innan andra gör det. En del blir väldigt försiktiga tack vare detta. Din högkänslighet gör dig dessutom extra mottaglig, både för din fysiska och din emotionella miljö. Därav är din egen medvetenhet om vilken miljö du verkar i viktig och avgörande för att blomma ut på en annan nivå än för icke högkänsliga.

När du bearbetar yttre stimuli och reagerar på kroppssignaler och kanske intensiva känslor, blir du lätt överstimulerad. Ofta handlar det om att tankarna är överbelastade. Det är då du kan uppleva att du behöver vara en stund för dig själv. Det är inget konstigt, oftast handlar det om att få ner tankarna. Genom att träna upp din grundspänning går det att träna på den mentala stress du utsätter dig för när du är med människor.

Elain Arons sida hittar du här.

Vad innebär det att vara högkänslig?

När jag var liten kunde jag uppfatta information som gjorde mig rädd. Jag reflekterade och kände saker som inte alltid var mina egna. Jag bara visste saker utan att kunna förklara varför. Jag förstod att det var skillnad mellan det jag fick veta av mina änglavänner som jag pratade med och lekte med när jag var liten och när jag kände av saker som inte ens hänt när jag var bland människor. I vuxen ålder fick jag veta att

Just högkänsliga personer föds med ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet och vi har en hjärna som fungerar lite annorlunda än hos andra människor.

För dig kan det innebära att du kan uppfatta information och känslor som andra inte lägger märke till. Du kanske reflekterar mer över allting och sorterar information på en annan nivå. Känslor är oftast större än hos andra. Du reagerar starkt och kan ibland inte skilja på magkänslan, hjärnans budskap och vad hjärtat vill säga. Men du “bara vet” att nått är rätt eller nått är tok.

Hur kan högkänslighet bli en styrka?

Innan jag insåg att det är en styrka såg jag på mig själv som svag. Jag hade så stora behov av att vara själv och när jag kom ut bland folk visste jag inte hur jag skulle ta mig in i grupperingar. Jag hade liksom inget filter. Mina toppar var höga och mina dalar var djupa. Erfarenheterna är många. Men jag har en stark kreativitet och en stor empati och många av oss med högkänslighet kan leva oss in i förståelsen för andar vilket gör att vi kan se det andra missar. Högkänsliga personer ser lättare möjligheterna än att avvisa tankar, människor och idéer. Den naiviteten kan andra ta död på på vägen, vilket gör att du bara ser rädslorna hopa sig istället. Men när du använder din högkänsligeht på ett fördelaktigt sätt är du en möjliggöra i många sammanhang. Ditt mod är underskattat. På många sätt! Det är därför jag vill blogga om detta och få dig att skapa din balans med din superkraft.

Finns det några svagheter? 

Vi behöver styrkor och svagheter för att kunna samverka. Jag, som många andra kan lätt bli överstimulerad, vilket leder till trötthet. För mig gick det så långt att jag utvecklade fibromyalgi. Det kan också leda till osäkerhet då vi ser faror. Det kan i sin tur leda till kan leda till att tankarna går mot oro och ångest, och det i sin tur utvecklar en sömnsvårighet. Ibland kan vi uppleva att allt rullar på i ett fasligt tempo och vi kan regelbundet tro att vi tappat kontrollen.

Att förnimma sinnesstämningar och plocka upp andras känslor påverkar. Det kan göra att vi åker upp och ner i andras sinnesstämningar och det kan få ditt humör att svänga fort. Jag har många gånger bara legat kvar i sängen för jag har bokstavligen inte orkat med att träffa folk. Innan jag förstod hur jag skulle handskas med det, trodde jag att jag blivit elak. Som introvert och högkänslig, men med ett stort behov av att stilla min nyfikenhet var jag ibland förvirrad av mina egna beslut. Det var skönt den dagen jag landade i kunskapen att veta och därmed också kunna träna min medvetenhet utifrån att 70% av alla högkänsliga är socialt introverta  och 30% är socialt extroverta, men jag har ytterligare ett tydligt temperamentsdrag.

Sensationssökande 

Jag har hört på vägens gång att jag är en sån kicksökare. När andra vill klä på mig sin bild av mig har jag ofta sparkat bakut, jag söker inte kickar. Punkt. Min otrygghet skapade ett tomrum i varför det inte var sant. Jag kunde inte sätta ord på det, mer än att jag blir sur och ingen försökte få mig att hitta mina egna ord. De flesta försökte   för jag har inte kunnat förklara att jag är ingen kicksökare. Jag är rädd och vill bara vara ensam. Ingen har trott mig och många gånger har människor faktist hånat ett av mina bästa temperamentetdag, sensation eller novelty sekins. Jag letar inte efter kicken av adrenalin, jag letar efter. Något att att förstå. Jag har aldrig varit rädd för att förlora, min rädsla var baserad i att jag vill inte bli uttråkad. När jag förstod den skillnaden lossade verkligen mycket i mina beslut och framför allt blev min självbild min, utifrån mig själv. Inte utifrån någon annan.

Kom ihåg! Hur kraftfullt ditt beteende är beror självklart på dina egenskaper du fått från din födsel, hur du vuxit upp, dina erfarenheter och allt annat som ska vägas in för att göra dig till dig. Din självbild går att landa inifrån. Träna på att använda dina egenskaper till något fint, men då krävs en medvetenhet som landar i hjärtat, inte bara magen eller hjärnan.

Ska omgivningen trippa på tå runt högkänsliga? 

Precis som för och med vem som helst handlar det om att jag ska få vara jag och du ska få vara du och normalt är inte längre en viss mall. Det finns inte längre ett system alla ska passa in i. Det handlar inte om att anpassa sig efter någon, utan om att samspela för att nå det önskade resultat vi enats runt.

Högkänsligheten är inte fel, konstig eller onormalt och vi som är högkänslig behöver inte bli utanför eller få känslan av att vi är utanför. Det värsta omgivningen kan göra, och det gäller oavsett vem jag möter eller vem jag bemöter, är att inte bli bekräftad. Även högkänsliga behöver ibland komma ner från sin höga häst och förstå att det finns en omgivning att förhålla sig till. Det är ju ett samspel som i allting annat. Så nej, trippa inte på tå utan allt handlar om att högkänslig eller inte ska se sitt ansvar i att situationer och resultat är som de är och blir som det blir. Det är en konstant process i den medvetenhetsresan. Det viktiga är att det är inte fel på någon av oss, oavsett vem vi är. Det handlar om att veta var gränser går för att kunna nå det vi ska nå och ändå få vara oss själva på vägen.

Hur arbetar jag, Rebecka och ByButeo med högkänsligheten?

Vi tränar på de sex forskningsbaserade framgångsfaktorerna från den mentala träningen och med energin Reiki. Vi har utvecklat en metod för att förstå din egen högkänslighet genom kunskap och med känslohantering. Vi vill ge högkänsliga konkreta verktyg så du kan känna dig trygg och hitta din harmoni i att vara den du är. 

Vi vägleder med en palett av verktyg. Holistiska samtal, mentala träningspass och snart kickar vi igång  Energiskola där du kan få träna på att vara i din förmåga och leva i din fulla potential. Under vintern 2018/2019 släpper vi även det webbaserade verktyget som hjälper dig att träna upp din grundspänning och få koll inte bara på känslorna utan också tankarna.  Vi vill att fler ska släppa taget kring att högkänsligheten är en begränsning utan acceptera det som en superkraft.

Kan jag göra något på egen hand? 

Absolut! Många högkänsliga sätter andra före sig själva, i tron att de är snälla, vilket också är avsikten. Ofta möter jag en obalans i att vara snäll mot andra och mot sig själv. Därför uppmuntrar jag gärna till din medvetenhet i att träna på att vara snäll mot dig själv lika ofta som du är snäll mot andra. Det innebär inte att du blir egoistisk eller självisk. Det betyder att du tränar på balans i att när du säger ja till någon annan så säger du nej till dig själv och när du säger ja till dig så säger du nej till någon anan. Det konton behöver ha en balans för att du inte ska dränera dig och bli trött. Detta behöver många träna på, oavsett vem du än är.

Så när du ställs inför frågor om du kan hjälpa till, håll koll på svaret till frågan ”om jag är riktigt snäll mot mig själv just nu, vad skulle jag välja då?” När du medvetet väljer du för dig själv och kan därmed bibehålla en hög energinivå. När du väljer att vara snäll mot andra skapas en känslan av att vara överstimulerad eller dränerad på energi. Det finns ingen balans i att ge och hämta energi från dig själv och med andra.

Ett annat tips är att omge dig med människor som stöttar dig. Det kan innebära att du behöver börja välja till nya och därmed välja bort andra för att det nya ska få plats. Det betyder inte att du blir svart eller vit i hur du umgås. Det innebär bara att du blir mer medveten i hur du fördelar din tid. Att vara med människor där du får vara den du verkligen är kan du använda din superkraft och din sensitivitet kan få blomma ut till sin fulla potential. Klyshigt? Kanske, men varför inte prova?

Självskattande test om du har en högkänslighet Gör testet här 
Självskattande test om du har en stenstionssökande högkänslighet Gör självskattningstestet här