Är du en mobbare eller mobbad?

Att människor har fördomar om varandra är en sak. Att lära sig handskas med människor som har fördomar kan vi lära oss att förhålla oss till, utifrån att vi förstår att det handlar om den som har fördomarna. Men en av de vidrigaste saker jag själv upplever och upplevt allt för många gånger, är när