Hur är Borg, Gynning, Reindfeldt och Rebecka hållbara?

Bildresultat för rebecka gränslösa möten

Ja, säg det. I slutet av detta mastodontinlägg ska vi se om jag kan summera lite intryck efter en konferens ihop. Idag vill jag ge nio områden, kapitel du kan utveckla i ditt liv, i ditt företag, i ditt tempo. Allt för att du och jag ska klara av att vara hållbara i en föränderlig värld. Varför? För jag är övertygad om att vi behöver skapa en egen hållbar vardag, nu när världen ställer helt nya krav på var och en av oss.

För 100 000 år sen var vår hjärna programmerad att klara överlevnad utifrån en omgivning och struktur som förändrats. 100 000 år senare ser kraven annorlunda ut och din hjärna behöver tränas för att fatta beslut utifrån dagens förutsättningar. Med som bakgrund vet du att kraven på snabba förändringar och tillhörande krav kan bli övermäktiga åt något håll, oavsett vilken titel du har.

Att vara ledare på en arbetsplats när världen förändras ställer gigantiska krav. Är du medarbetare och ska låta dig ledas i dessa förändringar är förväntningen otroligt hög. Idag vill jag ta in det mentala och universella perspektivet på ledarskap i din vardag. Hur kan du få användning av detta hos dig?

Bildresultat för gränslösa möten

Efter mina dagar i Båstad med Fredrik Reinfeldt, Anders Borg, Frans Johansson, Jakob Trollbäck och Soulaima Gourani och många många fler (!) inser jag att vi har mycket gemensamt och ändå ingenting. Jag har jag nu knådat ihop ingredienserna de levererade från scenen till min deg. Till min vardag och till de Globala Mål ByButeo vill bidra till att uppfylla. Degen har jäst och jag vill tillsammans med dig kavla ut den. Låt oss se hur du och jag kan utvecklas till en ännu bättre ledare, oavsett om du ska ledas eller leda själv.  Dig eller andra. Tillåt oss också sväva ut och vara så sköna så vi vågar plocka in de högre energierna i detta inlägg också. Sist i inlägget hittar du de nio träningsområdena i insikt, medvetenhete och klarsynthet för att nå harmoni i ditt ledarskap.

FÖRÄNDRINGENS VIND BLÅSER

Kan du och jag vara överens om att dagens arbetsliv är mer föränderligt och snabbrörligt än någonsin? Vi ser hur mycket ansvar företag har för att ”fixa” individernas arbetsmiljö, fysiskt så väl som psykiskt. Likaväl som företaget ska leverera vinster och maximera effektiviteten. Det kräver snabba förändringar och ställer nya krav, på oss alla.

Är du en person som vill gå karriärsstegen behöver du utveckla din hjärna att vara flexibel, tålmodig och orädd och anpassa både ditt tänkande och dina handlingar utifrån det som händer. Söker du framgång på annat sätt än på arbetet, behöver du också träna flexibilitet, tålamod och mod för att ta ansvar i vad du bidrar med. Och vice versa. Kort sagt – du behöver utveckla ditt gummiband oavsett var du än är i företaget.

Bildresultat för wind of change

UTVECKLA GUMMIBANDET I DIG

Vad menar jag med det? Jo ett gummiband anpassar sig till uppgiften. Det roliga i detta är att jag just nu har Uriel vid min sida. Ärkeängeln som URIEL är fredens, siarkraftens och visdomens ängel. Det är viktigt att veta att Uriel har en förmåga att få dig att hitta kraften inom dig. Uriel ger nämligen inre frid, skapar ett lugn för själen, ger nytt hopp och helar karman. Han hjälper verkligen till att hela/läka problem i relationer och det förflutna. Det ger väl ändå lite hopp i din önskan att bli en bättre ledare för andra och dig själv. Uriel hjälper dig att mentalt bränna bort det du inte längre vill ha i ditt liv. Men det är en annan story. Se gärna på punkt 3 längst ner så förstår du perspektivet.

LÅT OSS NU TITTA NÄRMARE PÅ GUMMIBANDETS 9 EGENSKAPERRelaterad bild

Tillbaks till oss. Hade det varit en traditionell ledarskapsutvecklare bakom tangentbordet hade hen uttryckt sig med ord som ”träna ditt situationsanpassade ledkarskap” ”arbeta agilt” eller möjligtvis att du ”ska utveckla ledarskapet för företagsutvecklingen” Nu är det inte någon traditionell ledarskapsutvecklare bakom tangentbordet, nu är det Rebecka på ByButeo som sitter här och ser att alla är ledare, alltid, i olika situationer. Antingen ska du leda eller ledas. GRÄNSLÖST! Med den utgången och med det perspektivet är det otroligt viktigt att vi förstår att ledarskapet aldrig blir färdigt. Vi blir aldrig klara. Vi behöver alltid träna. Vi är människor och världen förändras. Världen förändras snabbare än du. Så våga se på dig själv och våga se vad du kan bidra med när du ska leda eller ledas. Var du än är.

När jag själv var i Båstad och lyssnade på människor med otroligt olika perspektiv på livet, insåg jag, på riktigt, hur stor förändringstakten är och hur långt ifrån jag är utifrån min förmåga att hantera förändringarna. Det grundar jag på hur jag upplevde krockarna i talarnas information och perspektiv. Hur de valde att förmedla.  Jag lyssnade på reflektioner från oss i publiken. Vi är, oavsett vilken titel eller person jag lyssnade med, väldigt otränade i att vara ”gummiband”. Visst vissa kan mer eller mindre, men vi är fortfarande otränade. Oavsett om jag lyssnade utifrån individ eller företagsperspektiv kände, såg och hörde jag utvecklingspotential. Då krävs det dock något stort – nämligen modiga beslut för att bli mer gummibandslik i sitt beteende.

STÄRK DIG MED ANDRA 

Relaterad bild

Nya tekniska prylar, effektivisering och ständig tro på att förbättringar, sker i en takt på bekostnad av din och medmänniskors välbefinnande. Det som arbetsmiljölagen kallar psykisk (o)hälsa.

När vi människor känner oss överväldigade, reagerar hjärnan på olika sätt. En del av oss blir oförmögna att hantera motgången och visar ilska andra blir passiva. I vissa fall eller om stress pågår länge kan passivitet övergå till fysiska symptomer. En del kallar det att gå-in-i-väggen. Oavsett, så minskar människors produktivitet när förändringarna i omgivningen ökar. Och det sker alltid på beskostand av något, personliga såväl som företagsorganisatoriska.

När jag besökte Båstad, Gränslösa Möten och konferensen “A Sustainable Tomorrow”, googla gärna, fick vi förstå att förändringstakten i världen inte kommer lugna ner sig. Än, vill jag tilläga, för vi kommer få universell hjälp om vi inte vågar bromsa in själva. Var och en kommer komma till insikt och tillåter sig själv att verka i harmoni med sina förutsättningar. Här är du som företräder ett företag stor signalbärare.

Därför vill jag idag att du ska våga gå till din chef, eller om du är chef, se till att ni får träna er elasticitet för att klara förändringar likt ett gummiband.

BE DIG SJÄLV ELLER DIN CHEF ATT FÅ TRÄNA

Det betyder att du tar ansvar för och vill träna för att du ska bidra och förbereda för ett nytt normalläge. Uppgradera hjärnan, skapa balans på energier och bli mer hållbar helt enkelt. Denna elastiska gummibandsstyrka är en mycket viktig egenskap för framgång både för individer och för organisationer.

GUMMIBANDET ÄR DET POSITIVA I FRAMTID

Forskning vet att det finns olika faktorer som ska tränas och utvecklas för att öka gummibandsförmågan i ditt liv. Blir du starkare i framgångsfaktorerna skapar du positiva förändringar och bidrar till högre tillfredsställelse, större engagemang, ökad känsla av samhörighet, och förbättrade resultat.

FÖRETAG KOMMER NÅ NYA NIVÅER! Din nya styrka som gummiband påverkar inte bara din roll på jobbet. Självklart skapar du positiva förbättringar i din vardag. Det går inte att undvika. För när du väl börjar träna metodiskt kommer du aldrig mer se förändringar som ett hot utan som möjligheter och du kommer ha en större förmåga att ha en positiv inställning till de flesta situationer.Bildresultat för gränslösa förändringar

9 GUMMIBANDOMRÅDEN FÖR ETT HÅLLBART IMORGON

Läs igenom de nio perspektiven. Fundera lite kring dig själv. Läs igen och våga börja träna. Antingen genom att kontakta oss på ByButeo – vi hjälper gärna företag och dess individer. Vi hjälper också dig som vill själv. Läs lite till, fundera och ta kontakt med oss!

BASEN – tjockleken på ditt gummiband

 1. Personligt ansvar. Du älskar dig själv och vet vem du är. Allt är som det ska och du har lyckats oavsett om du får resultat som är oönskade eller önskade. De som är tränade i ansvar har en hög grad av personligt ansvar och ser vad de bidrog med till att resultatet blev som det blev, oavsett önskat eller oönskat. De vet att alla inblandade i en situation bidrar till resultatet. De blir aldrig offer och de bidrar inte med att offra någon.
 2. Optimistisk. Hoppfull och naivt väljer du att se världen på ett positivt sätt, men är långt ifrån verklighetsfrånvänd. Tränar du att vara realistisk i din optimism förväntar du dig att framtiden blir bra och du är medveten om att utmaningar kan uppstå. Det finns alltid något att lära från de oönskade såväl som förväntade resultaten. Denna typ av optimism är viktig för gummibandsprincipen, eftersom den hjälper dig och andra att behålla motivationen, men samtidigt veta att livet är en process och alla utmaningar går inte att planera för.
 3. Personliga övertygelser är känslan av att livet har ett högre syfte och en djupare mening. Det kan ta formen av religiösa ritualer, andlighet, eller hängivenhet till en särskild värdering eller orsak. Personer som utvecklar sitt högre syfte vet att slumpen inte är en tillfällighet och vi känner en samhörighet med syftet eller värderingarna, som vi känner är större än oss själva.

HANDLINGAR – kraften i ditt gummiband

 1. Självförtroende är tron ​​på dig själv när du ska prestera. Har du högt självförtroende kring ditt yrke har du större möjlighethet att hantera utmaningar. Tack vare det starka självförtroendet, kan du närma dig utmaningar och förändringar utan att förlora din entusiasm. En stark känsla av självförtroende ökar normalt människors motivation, engagemang och åtagande i sitt arbete.
 2. Självkontroll är förmågan att hantera stress och förbli lugn under press. Här tränar du på att få ner din energipuls. Ju lägre energipuls du har, desto lättare får du rationell kontroll på känslorna, så de inte tar över och driver fram tokiga beslut. All form av meditation, andningsövningar, avslappningsövningar, hypnos och mindfullness hjälper dig att hantera din stress.
 3. Lösningsfokuserad är förmågan att planera och lösa problem på ett gott sätt. Har du en hög grad av lösningsförmåga genererar du innovativa lösningar. Du ger situationen tid att samla in information som betyder nått för lösningen. Du gör det med hjälp av din erfarenhet, din kunskap och din kreativitet, för att tillslut fatta ett klokt beslut.
 4. Målorientering handlar om att fastställa lämpliga mål, övervaka utvecklingen av dessa mål, och justera beteendet därefter. Vi kallar det reflektion! De som har en hög grad av målstyrning sätter upp ambitiösa mål och arbetar hållbart för att uppnå dem. Reflekterar och korrigerar sitt eget beteende på vägen.

INTERAGERAR – kärleken i ditt gummiband

 1. Modig kommunikation är tendensen att kommunicera med andra på ett uppriktigt och modigt sätt även i svåra situationer. Modiga kommunikatörer delar fritt och effektivt sina idéer med andra, ställer frågor som andra kan vara rädd för att ställa och konfronterar problem på ett direkt sätt. Denna förmåga är oerhört viktigt för att lösa relationskonflikter och skillnader i synsätt, och gör det möjligt för människor att röra sig mot sina mål på ett effektivt sätt.
 2. Socialt stöd är uppfattningen att man är en del av ett stödjande socialt nätverk. I detta ingår att ha nära förtrogna och personer med vilka man kan diskutera problem. Personer med en hög nivå av socialt stöd känner att de har nära förtrogna som ger komfort och stöd under svåra tider.

Att utveckla ditt gummiband eller ditt mindset har många personliga och yrkesmässiga fördelar. Dessa fördelar kan också leda till ett bättre liv. Var du än rör dig. Dessa nio element är funktioner som kan mätas och användas för att bättre förstå dig själv och därmed också ta reda på hur du kan förbättra dig i de miljöer och grupper du rör dig i. Själv har jag fullt upp med att träna på nivåerna 7-9 – de andra har blivit naturligt för mig att träna på i mina vardagsrutiner. Hur är det för dig?

Stort tack att du läste ända hit! Ett av de längsta inlägg jag gjort och kommer göra tror jag. Gav det dig något får du gärna kommentera.

Så hade jag något gemensamt med människorna jag mötte. Absolut, någonstans. Vi alla på konferensen tillsammans Bo Nilsson, Carina Holgersson, Urban Malm, Jan-Erik Berggren, Tinne Andersson, Annelie Johansson, Anette Carlström, Agneta Gynning, Soulaima Gourni, Frans Johannson, Carola Häggkvist, Jakob Trollbäck och ytterligare 300 personer till, bidrog till att Gränslösa Mötens konferens, A Sustainable Tomorrow blev magisk! Trollbäck och jag hade en gemensam upplevelse där vårt mantra fick bli att allt kändes ” helt naturligt” OCh Soulamima blev min nya rockstjäran. Reinfeldt kände jag inte så mycket gemensamt med alls,men Borg fick mig att skratta massor när han klev av sin höga häst av siffror. Carola gav mig chills när hon drog igång med gospel. Tänk att jag söker lika när jag säger att jag gillar olika. Hmmm. Nåväl, tre magiska dagar helt enkelt, där Carolina Gynning gav mig den bästa komplimangen ever! “Ååå, en galning till” Tack Carolina – jag är verkligen på väg hem <3

ByButeo flyger medvetet, klarsynt och harmoniskt!

//Rebecka

2 thoughts on “Hur är Borg, Gynning, Reindfeldt och Rebecka hållbara?

 1. Härliga Rebecka!
  Så inspirerande att ha dig med i Båstad och få ta del av dina tankar, energi och kluriga frågeställningar. Alltid hittar du ännu en dimension i det som sägs eller diskuteras och tillsammans hittar vi nya vinklingar och blir lite klokare på köpet. Underbart att ha dig med i det Gränslösa Mötet!
  Kram till dig, vi ses snart igen 😍

  1. Tusen tack att ni vill ha med mig (h)ärliga Carina!
   Så kul att hittat dig som får mig att våga vara mig själv, lite till. Så kul att inspirera dig. Helt magiskt att vi hittade varandra på en mörk scen i Helsingborg. Slumpen är ingen tillfällighet 😉

   Vi ses och hörs snart igen och tills dess känner vi vibbarna!
   Rebecka

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.