Står du i ett vägsjäl – 7 tips för att komma till beslut

Det finns ett uttryck som säger “fatta inga bestående beslut på tillfälliga känslor” Men hur lätt är det egentligen? Är du som jag och vet att du inte bör gå och handla när du är hungrig och ändå gör det och kommer hem med tokmycket onödiga inköp? Det kanske inte är hela världen att handla när du är hungrig, men att fatta viktigare beslut när du är hungrig eller trött innebär att du inte ger dig själv den bästa förutsättningen. Varför vill jag skriva om detta idag?

Som många av er vet, är jag även vägledare på Tarotguiderna. Det som har slagit mig de sensate veckorna är att när många av er står inför ett val har en del svårt att välja. Eller höra vad ni själva vill. Jag känner igen mig i många av utmaningarna kring att höra sitt hjärta och inte höra hur tankarna och egot sticker iväg. Eller hur offerkoftan smetar fast och du har svårt att fatta ett beslut som innebär att du måste få till en handling. Idag vill jag skriva hur du ska höra ditt hjärta och fatta beslut som får dig att förstå varför du är där du är och vad du behöver göra för att gå dit du vill vara.

Vem fattar ditt beslut

Det finns ingen ängel i världen som fattar dina beslut. Den enda som fattar dina beslut är du själv. Det finns alltid omständigheter att ta hänsyn till, självklart. Det finns många perspektiv på beslut, absolut och det finna många konsekvenser, inga är alltid givna. Och det är här du och ditt eget ansvar kommer in i bilden. För ta med dig följande: Hur du än fattar beslutet, så gör det inte utifrån känslan du känner nu i situationen, utan känslan du vill ha när du drömmer om ditt drömliv.

Att inte fatta beslut är också beslut

Hjärtat fattar beslut utifrån hur du kan känna när du är i ditt högre syfte. Detta oavsett vem du är med eller vad du gör. Hjärta fattar beslut utifrån vad du vill känna när du är helt ensam. Oavsett ditt driv att vilja vara med andra. När du är står inför ett vägval kring jobb och behöver fatta beslut har du alla svar i dig. Det handlar om att höra det. Hjärnan fattar ju beslut utifrån de känslor som tankarna skapar. Läs en gång till. Hjärnan fattar beslut utifrån de känslor som tankar skapar. Alltså när du får en tanke som du gillar, kommer den känslan att förstärka din förmåga att hitta logik till varför du ska göra som du vill eller inte. Och skrämmer det hela dig så kommer du tveka. Så frågan är hur du ska höra ditt hjärta och hur du kan hjälpa dig själv att fatta bästa besluten på vägen eller hålla i det du vill känna ofta.

Alltså, när du inte fattar beslut så har du fattat ett beslut. Ibland är det gott att vila i det och vänta in svart med det som kallas tålamod. Kom då ihåg att tålamod innebär inte att du ska stå still. Tålamod handlar om den attityd du har under tiden du väntar, utan att stå still.

Att du inte vågar fatta ett beslut handlar om att du är rädd för att det ska bli fel och då står du hellre still där du är. En del kan bli irriterade på mig för att jag inte kan berätta hur det ska bli när du ber om vägledning eller tränas av mig på annat sätt. Men jag kan aldrig säga vad som ska bli, änglarna kommer aldrig låta mig bestämma åt dig eller de kommer aldrig bestämma åt dig. Däremot kan det vara så att de kommer med information som gör det lättare för dig att fatta beslut. När du öppnar upp din högra, kreativa hjärnhalva händer det något. Du kommer höra, se, känna, märka och skapa de svar du behöver mycket lättare.

Tålamod handlar om den attityd du har under tiden du väntar, utan att stå still. 

Många är rädda, rädslan är en bra faktor, när den är äkta. Alltså om du nu står inför ett riktigt hemsk situation och inte en situation som du tror kan skada dig. Rädslan ska finnas i hjärnan som ett skydd. Men när du är rädd för att göra fel väljer många att vänta, samla mer information en del sätter igång att skapa trygghet genom att fråga de där som håller med dig. Men i ditt liv är det du som är ansvarig för att fatta dina beslut. ALLITD. Därför vill jag att du bestämmer dig för vad du grundar dina beslut på. Själv har jag tre ledord som hjälper mig. Alla mina beslut grunder sig på min egen medvetenhet om vart jag är på väg, de grundar sig på min klarsynthet i vad jag vill och jag har alltid en attityd till mina beslut som skapar harmoni. 

Önskat och oönskade resultat

Vi har alltid ett resultat. För mig är det aldrig rätt eller fel, det är önskat eller oönskat. När jag får oönskade resultat är jag noga med att se vad jag gjorde för att det blev som det blev och lika noga med att titta på vad som hände som jag inte kan påverka. Alla människor fattar beslut utifrån sig själva. En del fattar beslut som ska gynna sin egen grupp andra för att gynna dem själva helt och hållet. När du fattar beslut, var så medveten som du bara kan utifrån avd du grundar ditt beslut på. Gör ett aktivt val, medvetet val. Jag kan säga högt till mig själv; “jag åker och handlar nu och jag gör det fast jag är trött. Därför kommer jag följa min handlingslista väldigt konsekvent idag” eller så säger jag; “jag åker och handlar nu och jag gör det fast jag är trött och hungrig. Därför kommer jag inte följa min handlingslista konsekvent idag”

Detta gör jag även i jobbsammanhang. Ibland agerar jag i affekt eller på instinkt. Det kan falla gott ut, men jag riskar inte så mycket idag före jag får resultatet. Jag ogillar att utvärdera mina handlingar utifrån resultatet jag fick, jag gillar att utvärdera mina handlingar utifrån vad jag hade för plan och vilka värderingar jag ville följa innan resultat uppståt. Att fatta beslut och följa mitt hjärta handlar till väldigt stor del om att förstå processen i mitt liv. Resultat får vi alltid. Det enda jag kan förbättra är vägen till resultatet. Det innebär att du behöver hitta din medvetenhet i det du gör och vara tydlig med ditt varför. Alltså varför gör du som du gör.

Fråga: Om du har en chef och du har en arbetsuppgift som du älskar.  En dag får du en ny uppgift att lösa eller ta hand om. Det visar sig att du ogillar den. Vad gör du då?

A. Leder dig själv till att göra arbetsuppgiften. Du är ju ändå där för att jobba och chefen vet bäst

B. Leder dig själv till att tala om för chefen att du inte tänker göra den uppgiften. Du är inte där för att göra tråkiga uppgifter

C. Leder dig själv till att göra uppgiften, gnälla på vägen och sprida skit, du är ju ändå där för att jobba och ha roligt.

D. Leder dig själv till att göra uppgiften, sprida glädje i den mån jag kan och ha gott om tålamod, du där ju ändå där för att jobba och ha roligt.

Fundera – kanske har du ett eget alternativ. Berätta gärna – älskar att läsa och ta del av dina egna tankar.

Vägskälet

Många av de jag möter står still i att fatta beslut. Alltså skjuter sig beslutet framför sig, och några av oss kliver in i nästa situation innan vi gjort klart första situationen. Det kan bli konsekvenser och resultat som inte blir så genomtänkta. Detta gör att du får stå vid ett vägskäl rätt länge. Inget beslut kommer eller liknande situationer uppstår. Och när du väl kommer till skott är det för sent och då kommer snart en ny likande situation. En del väntar så länge att det kommer någon annan och bestämmer över dig. Så här är det. I ditt liv är det du som bestämmer – våga känn vad du vill ha mer av, inte mindre och se till att skapa de känslorna själv. Vi kan aldrig be någon annan göra på något sätt för att underlätta för oss själva. När du landar i “mitt liv, mina beslut” händer det något med din utveckling. Både den personliga och den andliga/spirituella. Leta inte, driv inte på, bara våga hitta dina beslut i samverkan med den attityd du vill ha på vägen. Allt kommer när det ska komma. Det är tillit i det.

Andra ältar ihjäl sig innan ett beslut tas. Kanske är du en av dem? Andra försöker hitta logik som inte finns. Andra går på senaste minnet och tror att verkligheten ska upprepa sig och fattar beslut utifrån det. När du ska fatta beslut, börja alltid i rätt ände. Rätt ände är när du ser vad som är allra viktigast för beslutet. Till exempel – du träffar en person som du blir väldigt intresserad av. Du är redan i ett förhållande eller den du möter är det. Ni har roligt tillsammans och ser att ni skulle vilja utveckla er relation ännu mer. Vad kan du göra för att börja i rätt ände?

Var noga med att alltid ge dig själv tillräckligt med tid för att klara av att fatta beslut som du menar. 

Någon eller några få måste vara ansvariga för att beslutet faktiskt fattas i tid. Denna någon är alltid du i ditt liv. Är du på jobbet eller i ett lag är det jätteviktigt att ansvarstagandet inte är utsmetad så att missförstånd kan uppstå allt för många gånger. Tid är underskattat, våga använda den klokt.

Oönskade resultat – det kommer snart gå inflation i reflektion

Som jag skrev nyss, många vill ha ett resultat nu. Och då helst ett resultat som bara är till din fördel och utifrån det du önskat dig. Om det uppstår ett oönskat resultat är det otroligt vanligt att bara förstå att resultatet inte var vad du önskade och sen bara skynda vidare så fort det bara går. Varför? Att reflektera och bli medvetet är jobbigt, det är tufft, det kan uppstå smärta i själen. Att reflektera eller utvärdera vad som gick fel innebär att du kan hantera nästa situationen bättre, nästa gång när något liknande sker. Det är ingen “rocket-sicence” detta, det är investering i att konstant våga bli bättre.

Jag har haft äran att ha en fantastisk fotbollsspelare i världsklass på min Reiki-bänk under några år. Det är en person som konstant tränar på att bli bättre och det kräver mod. Mod att våga testa, mod att hålla i, mod att fatta beslut för sig själv och mod att fatta beslut som är till fördel för andra. Oavsett vad priset blir för en själv. Skillnaden på denna fotbollsspelare och andra jag tränar är att de gör. De skapar ett mod att agera, göra i handling. De jag jobbar med skapar en medvetenhet som trycker bort osäkerheten och som skapar en trygghet och tillit i att få resultat. Det behöver inte alltid vara 110% utfört, det ska provas, det ska tränas och det ska provas igen för att konstant utvärderas där emellan.

 7 tips för fattar du bättre beslut 

 1. Kom ihåg vad jag skrev i början: Fatta aldrig permanenta beslut på tillfälliga känslor, när du är hungrig eller trött. Gör du det är det din reptilhjärna som agerar på snabba belöningar istället för tålamodets belöningar.
 2. Kom ihåg dina val: Gör alltid medvetna val så långt som du kan. Var noggrann med att se vad du ska välja, många som vill hjälpa dig välja gör det utifrån att de vill att du ska välja på ett visst sätt.
 3. Ett otaget beslut är också ett taget beslut. Sätt tid när du ska ha bestämt dig för att ha du ska ha valt väg. Titta på vad det är som gör att du duckar för ett visst beslut, varför tar du det inte. I det svaret kan du låsa upp många blockeringar.
 4. Ett av mina ledord är medveten: Det betyder att när du fattar beslut utifrån dina känslor – säg det. Alla beslut vi fattar fattar vi utifrån känslor, så lägger vi på logik på det sedan. Var ärlig till dig själv om varför du fattar beslutet som du gör.
 5. Harmoni kommer inte av sig själv: Var tydlig med att när du hämtar information och fakta så hämta just det. Hämta inte skvaller och förtal eller spekulationer. Det föder inte mer av den känslan du egentligen vill åt.
 6. Det handlar inte om att övertala andra: Nej-sägaren kan nämligen bli din bästa rådgivare. Våga fråga dem och känn sen ditt svar utan att behöva försvara eller förklara dina egna tankar eller känslor. Bara lyssna och känn ditt svar, inte deras.
 7. Den lägsta känslan av de högre är mod: Titta bortanför din egen komfortzon, våga prova, våga få ett oönskat resultat och våga reflektera. Det är först då du utvecklar din medvetenhet.Det var allt för nu – kommentera gärna och fundera på varför du läste just detta….Jag tror nämligen att slumpen sällan är en tillfällighet. Vad tror du? *ler varmt*Kram å Karma

  Rebecka

  Vecka 46 på Tarotguiderna:

  Onsdag 11-13

  Fredag 21-00

  Söndag 19-22

  Jag är agent 113# Lägger änglakort, får budskap som är andlig och jobbar med en medial vägledning. Ber du om Distansreiki får du det. Attraktionslagen och mental träning genom medvetenhet är något jag hjärna hjälper dig med.


  Vill du få ett sms nästa gång jag loggar in?
  Smsa: 71440
  Skriv: Rebecka

  MÖJLIGHETER ATT KONTAKTA MIG ELLER MINA KOLLEGOR:

  • Ring Tarotguiderna på tel 0939-2959  Samtalspris 19:90 per minut
  • Kontantkort Tele2/Comviq 0939-2959 Samtalspris 19:90 per minut
  • Betalning via faktura ring 08-505 23 660 Samtalspris 19:90 per minut
  • 30min till fastpris för 495:- ring 0939-2956,  Samtalspris: 16:50 per minut

  Åldersgräns 18år. Vi har öppet alla dagar 08:00-24:0o

  Du måste vara 18år och vid god psykisk hälsa.
  Vi är inga läkare och ger inga sådana råd eller rättsliga. Vi spår inte heller i död eller katastrofer.

2 thoughts on “Står du i ett vägsjäl – 7 tips för att komma till beslut

 1. Tack! Det var ord direkt till mig och som jag behövde just idag. Orkade läsa och ta in hela inlägget 😊 och ska läsa igen 🙏

  1. Hej Inger,

   Ja, det blev ett maffigt inlägg *ler* Fortsätt träna och toppen att du läser igen. Repetition kan vara underskattat så låt mig veta hur det går för dig i din träning mot bättre beslut.

   Kram
   Rebecka

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.