Energi

Visste du att Bachs musik gör alla mentalt starkare, vare sig du gillar Bachs musik eller ej. Och visste du att heavymetalmusik gör dig svagare, även om du skulle älska den kategorin av musik? Låt mig beröra några perspektiv på energi som jag drivs av och har en nyfikenhet kring. 

Låt mig ta med dig på olika perspektiv, dimensioner, nivåer och möjligheter med frekvens och vibration. Som Tessla sa, om du vill förstå universum tänk energi. Och med det sagt så är det mycket som ska förstås. Jag tror vi är många som tänker samma sak om du vill förstå dig själv, förstå energi, förstå universum, förstå själen eller ljuset.  

Om du landat på denna sida för att du är på väg att vara i din egen andliga tillväxt eller är på vägen i din personliga utveckling kommer jag nu presentera vad du får träna på när du utökar din mentala medvetenhet med mig. 

På denna massiva sida kommer du kommer möta ämnen som berör energi på något sätt:

  • vibrationsskalan
  • polaritet 
  • sjätte sinnet

Så vill du ha hjälp att öka din medvetenhetsnivå på denna planet, läs vidare. Jag kommer bara skrapa lite på ytan på denna sida, men det kommer hjälpa dig att förstå hur det går att jobba med medvetenhetens tillväxt ur fler perspektiv.   

OM ALLT ÄR ENERGI HUR ANVÄNDER JAG DEN?

Allt är energi. Allt, även det som uppfattas som att det inte rör sig. Det innebär att energi har många perspektiv, många nivåer, dimensioner och framför allt många olika tempon. Energi är inget vi kan värdera. Det är, men hur många gånger värderar du inte energin. Ta med dig följande när du hänger med mig: negativt och positivt är ord som aldrig kan klassas som något bra eller dåligt. Det går inte att säga att negativt är dåligt eller positivt är bra. Det vi kan säga är att negativt kan uppfattas som tungt och positivt kan uppfattas som lättare. Det innebär att om du har en utmaning i ditt liv skulle den kunna vara lätt att bära för mig utifrån var jag är i mitt liv. Precis som det kan vara lätt för dig att springa en mil och för mig lite tyngre. Det kan vara lätt att bära en påse med varor för mig och upplevas tyngre för dig. Ingen värdering. När du får känslor kring att något är tungt eller lätt, värdera det inte. Vad du behöver vara otroligt vaken på är vad du ska göra för att få en rörelse i ditt tankemönster. 

KÄNSLOR

Vi föds med känslor och vi ska använda känslor. Människor överlag är idag otränade i att använda känslor som något som tar dem framåt.  Känslor skapar tankar och tankar skapar mer känslor. Tankar är också energi. Många jag möter använder sina känslor i tron att de ska hitta lösningar på vad som är rätt eller fel. Det är ointressant för en process eller en energi att vara rätt eller fel. Låt mig ta ett exempel. Jag kan ha panik när en deadline närmar sig. Framför allt om jag inser att det inte kommer lyckas eller att det är en för stor realistiskt glapp för att lyckas. Då bryter paniken ut och tårar och känslor kan spruta. Tankar tar mig till erfarenheter jag fått genom livet som jag inte vill ha mer. Där, mot mitt i kaoset händer ingenting. Rörelsen att nå önskat resultat är still. Ungefär som ett bilbatteri som knappt får en gnista när tändningen vrids. Så vad gör jag då? 

Precis som ett bilbatteri behöver positiva och negativ energier för att få till en rörelse behöver du och jag också det. Det negativa är inte mindre eller mer värt än den positiva energin. Båda behövs. Polaritet behövs. Moder Jord har en pluspol och en minuspol. Så i de lägena letar jag upp alla tankar, skrifter och människor som är lättare laddade än jag för att hitta balansen. Jag släpper det jag borde göra och fokusera på att ladda mig med den energin jag behöver mer av för att få rörelsen framåt. Ibland behöver jag en timma, ibland en kvart och ibland behöver jag till och med ett dygn. 

Det är samma sak när jag blir stressad, ju mer stressad jag blir desto mindre komme jag att komma ihåg. Jag vet det. Därför väljare jag att i stressade situationer alltid ta ett eller flera djupa andetag och lugna ner situationen. Ibland är det såpass stressigt att jag får mediterar upp till en timma innan jag tar mig an uppgiften. Om tid inte finnes? Tid finns alltid. 

MEDVETENHETEN VIBRERAR

Högre syfte. Jag pratar ofta om högre syfte. Det kan innebära många saker, beroende på vem som tolkar. Jag tänker alltid kring att jag vill nå en högre vibration och på så sätt vara med och bidra till ett högre syfte ur ett universellt perspektiv. Självklart plockar jag ner ”högre syfte” även på andra nivåer och perspektiv. Men låt mig försöka beskriva hur jag använder David R Hawkings skala kring energi för att du och jag ska förstå hur vi behöver höja våra vibrationer på en personlig nivå. Men också hur vi kan använda skalan för att få till en rörelse i din vardag för att nå ett högre syfte för mänskligheten. All individuell ökning av medvetenhet påverkar nämligen hela mänskligheten. 

SKALAN

David. R. Hawkins upptäckte skalan och har beräknat de olika nivåerna kring medvetenhet som sträcker sig från skam till upplysningen. Jag kallar gärna den upplysningen för frihet, på engelska heter det enlightenment. 

Skalan går från 1-1000 vilket representerar graderna på mänsklig medvetenhet. Boken han presenterar allt i heter ”Power vs. Force” och är, enligt mig, en fantastik bok. 

David Hawkins har kalibrerat siffrorna genom miljontals kinesiologiska tester på tusentals människor i över 20 års forskning. Jag kan inte så mycket om kinesiologi, men jag vet att det ofta kallas muskelprovning, där du trycker på arm för att testa motståndsnivån i muskeln; starkt betyder “ja”, svag betyder ”nej” Kunskapen hämtade jag från egen erfarenhet när jag gick hos Ulf Kilman på Kilmaninstituete på Ekerö. Kul tid förresten. 

GEMENSAMT MEDVETANDE

Vår mänskliga hjärna är som en underbar dator kopplad till ett universellt energifält som vet mycket mer än den vet att den vet. Vår medvetenhet om hur vi fattar medvetna beslut använder vi alla väldigt lite. Vi fattar ungefär en 95-98% av våra beslut i det undermedvetena. Bara som en parantes. 

Men den obegränsade informationen i “medvetenhetsdatabasen” har nu visat sig vara tillgänglig för alla, om så under några sekunder, när som helst och på vilket ställe som helst. Du minns säkert alla de gånger du tänkte på någon och kort därefter ringer de till dig eller du möter dem på gatan. Detta kallas för synkronicitetet. Och du vet när du har den där magkänslan av att du ska ta en annan väg än vad planen var från början. Du tänkte inte att du skulle gå på föreläsningen, gör det ändå och där hittar du din livs kärlek. Den synkroniciteten är något, intuition. INTE MAGKÄNSLA. Magkänsla är något annat, grundar sig på minnen i min värld. Därför kan du lyssna och analysera vad den säger, men fatta inga beslut efter magkänslan. Det är en låg energi och jag vill att du höjer medvetenheten lite och närmar dig hjärtats frekvenser. För mig är det att prata om den femte dimensionen ur ett andligt perspektiv. Hurusom. 

ENERGINIVÅERNA 

Mr D.Hawkins menar att vi alltid är anslutna till detta universella energifält. En kollektiv intelligens. Denna medvetenhet har en oändlig förmåga att styra dig till gott (power) eller bort från dåligt (force) 

FORCE POWER

Skam   20                              Mod 200

Skuld   30                              Neutral 250

Apati 50                                 Nyfiken 310

Sorg  75                                  Acceptans 400

Rädsla 100                            Kärlek 500

Önskningar 125                   Glädje 540

Ilska 150                               Fred 600

Stolthet 175                          Upplysning 700-1000

Enligt D.Hawkins är den mänskliga nivån på medvetenhet i dag ca 204. Det är intressant för medvetenhet hölls ig på en nivå på 190 i många århundraden, men ökade till 204 i slutet av 80-talet.

Åttiofem procent av mänskligheten ligger under den kritiska nivån på 200 Hawkins menar att den extrema negativiteten hos några perversa individer kan sätta hela kulturer i gungning och det kan skapa en global gungning på den allmänna medvetenheten. Det kan vi väl säga att historien illustrera och så även i vissa delar den historia som skrivs idag. i

KAN MEDVETENHET VÄXA

Ja, är det korta svaret. Jag går inte in i att ens försöka förklara hur Hawkins kommit fram till detta, men jag ska försöka ge mig på att förklara lite mer kring vad några nivåer innebär.  Vad jag kan säga är att alla nivåer under 200 är destruktiva för både individen och samhället som helhet. Det primära på dessa nivåer är överlevnad. 

När vi utgår från stolthet kan överleva expandera för att också få en förståelse för andra också. Människor känner sig lätta när de når denna nivå i förhållande till de lägre energifälten. När självkänslan landar in här blir det som balsam jämfört med annan smärta du kunnat uppleva tidigare. 

Alla nivåer över 200 är konstruktiva kraftuttryck. På nivån 200 uppstår en sann kraft. Här pratar vi om styrka, beslutsamhet, utforskning och pressar. När du landar in i detta stadie i din medvetenhet uppstrå en linje där det lättat och det tunga inte längre berör dig. Du vill andra väl och du vill andra gott. Andra blir viktigare än dig själv. 

Människor på neutralitetsnivån är trygga att landar och vara med. Kommer du i kontakt med människor på den här nivån känner du hur lätt det är att vara runt dem, lätta att komma ikontakt med. Dessa människor är inte ett dugg intresserade av konflikt, konkurrens eller skuld. De finner inget behov i att styra andras beteenden och de värderar väldigt sällan några resultat.  

Människor som framträder i kärlek väntar om andras lycka som den väsentliga motiverande kraften.  Denna nivå kännetecknas av utveckling. Ovillkorad och väldigt stabila individer eller grupper som har en förmåga att lyfta andra och uppnå stor framgång tack vare rena motiv. Den person som har kommit till ett vanligt tillstånd av ovillkorlig kärlek kommer att uppleva allt mindre som oacceptabelt. Som en framsteg i utvecklingen av hans individuella medvetande blir processen självkorrigerande, så att självförbättring blir ett sätt att leva .500 är nivån av sann lycka, men även om världen är fascinerad av kärlekens ämne, är det intressant att veta att endast 0,4% av världens befolkning når någonsin denna evolutionära nivå av medvetande. De höga 500-talet kännetecknas av intresse för andlig medvetenhet för både sig själv och andra .

Vid 600 är människan god och söker efter upplysning. Det är det främsta målet med livet. Endast en av 10 miljoner når en medvetenhetsnivå som kalibrerar vid 600 eller över.

Från 700 till 1000 liv är tillägnad frälsningen av hela mänskligheten. Verklig upplysning på dessa nivåer har verkligen bara uppnåtts av några andliga mästare genom åren. Jag behöver nog inte nämna några namn, men de avatarer som fått titeln herre är en bra hint på vilka du känner till.  

VARFÖR JAG VILL BLI MEDVETEN

Att bli mer medvetet är den största gåvan du kan ge Moder Jord och mänskilgheten. Jag vill lägga till att jag tror Universum också kommer tycka något i förlängningen. 

Kraften hos de relativt få individerna nära toppen av medvetenhetsnivån motverkar svagheterna hos massorna som rör sig på botten. Det kan vara skönt att vetat att kollektivet kan hjälpa varandra att våga lyfta.

Det enda sättet att förbättra makten i världen är att öka din integritet, din förståelse och din kapacitet för medkänsla. När jag pratar integritet talar jag inte om muren du sätter upp för att inte låta någon komma åt dig eller gränsen du sätter för att inte låta energi läcka. Jag pratar om integriteten där du lever som du lär. 

Inget där ute har makt över dig – stressen går att tämja

Du vet att det inte är livets händelser som påverkar dig, du vet att det är hur du reagerar på dem som ger situationen eller personen makt över dig. I mental träning talar vi om attityden, träna din inställning. Den vibrera mer än du anar. 

När jag kliver in och tränar företag, företagsledare och medarbetare i att få ner stressen i vardagen landar jag ofta i rådet att börja följ de svenska lagarna, men inte bara med ord utan också i handling. Vi kan vara Friska och Framgångsrika samtidigt. En av Volvos förra chefer, Leif Johansson lyckades  få personal att vara framgångsrik, och företaget. Jag tror inte han enkom mätte Volvos framgång i pengar, det var nog mer en indikator på möjligheter. 

Så chefen har ett större ansvar än hen kan ana många gånger. Men det är alltid den enskildes ansvar att vara sig själv och leda sig själv dit hen vill. Det kan betyda att kommunikation om målbilden är viktigare än något annat för att få ner stressen på väg till resultatet. 

Använd dig själv bättre

Vår, din och min beslutsprocess är en funktion av medvetande. Med en  enorm hastighet gör sinnet val baserat på miljontals data och deras korrelationer långt ifrån medveten förståelse. Alla de stora lärarna genom hela vår historia har bara lärt sig en sak, om och om igen, oavsett språk, oavsett tidpunkt. Alla har sagt, släpp de svaga till fördel för de starka. Jag skulle hellre vilja säga, träna oss i att våga höja vår energinivå, så vi kan hjälpas åt att nå högre hälsa, mer prestation utan att gå sönder på vägen. 

Övervinn attityder som gör dig mindre gott. Klinisk observation indikerar att du där måste nå den platsen där du fattar ett beslut kring attityden. En uppriktig önskan om förändring. Inte bara det ytliga i att jag vet utan det beslut där du söker ett högre attraktivt energimönster. Och kom ihåg: din framgång mäter bara du och mät den inifrån ditt hjärta.

MAKT vs KRAFT

Fakta ackumuleras av ansträngning, makt. Sanningen avslöjar sig enkelhet, i kraften. 

Makt är arrogant. Kraften är anspråkslös.Kraften lockar medan makt tvekar eller avstår. Kraften tjänar andra; makten tjänar sig själv. Kraften resulterar alltid i en win-win-win lösning. Makt skapar win-lose situationer. Själv älskar jag att samarbeta, leka och arbeta med människor som vill jobba med kraften. Det skapar högre syften och det skapar lönsamheter som idag vi bara skrapat på ytan om. Oavsett sammanhang. 

Reflektion är en av de framgångsfaktorer som vi behöver träna på. Kvalitén av dina reflektioner kan börja öka din medvetenhet. Gradvis kommer du märka att du blir mer medveten om de ord du använder i relationer, affärer och alla de integrationer du gör i livet. Sokrates lärde oss att människans syfte är att ägna sitt liv till upplysningen av sin själ, det jag och många med mig kallar ljuset, snarare än att sträva efter materialism och sinnena, vilket leder till mörkret, alltså bort från din själ. 

SJÄTTE SINNET, ESP

Sjätte sinne, intuition, esp. Du kan liksom känna, höra, förnimma, kanske lukta eller se saker som inte ens har hänt än. Du har en känsla av att veta något som du inte vet hur du kan veta. Denna medvetenhet har många namn och forskningen är ännu i sin linda när det gäller nyfikenheten kring att ta reda på mer. Så ibland när du och jag tror att vi blivit lite galna kan vi ta det lugnt, det har vi inte. Däremot kan du utveckla din medvetenhet i ämnet och handlingarna.

Låt mig få börja där, med forskning. Jag vill gärna luta mig tillbaka på forskning, samtidig som jag vet att vissa saker är forskningen lite långsammare i. Forskningen själva pratar om vetenskap och vad vetenskap är. Så för att något ska kunna forskas på behöver forskaren använda sin nyfikenhet över att finna något de inte redan vet. Därav att vi alla får leva med möjligheten att ifrågasätta existerande sanningar.

För några år sen, när jag själv var aktiv på universitetet sa en av mina lektorer att jag kunde ställa fem krav på vad vetenskap är. Här är punkterna från gamla anteckningar sen den tiden:

  • Vetenskap är ett förhållningssätt, i vilket jag alltid är beredd att kreativt och kritiskt ompröva nuvarande “sanningar”, uppfattningar och metoder.
  • Det ska finnas en tydlighet om vem eller vilka som ställer frågan.
  • Kunskaper och metoder ska presenteras på ett sådant sätt att de kan ifrågasättas.
  • Kunskaper och metoder ska kunna förkastas, d.v.s. förklaras ogiltiga.
  • Vetenskapliga undersökningar kräver öppenhet d.v.s. fullständig redovisning av hur jag har gått tillväga, metodiskt och vad jag har kommit fram till, alltså mitt resultat.

Det är roligt att ta med det när vi inte forskar och när vi tar ställning till forskning. Allt går att förhålla sig till på något sätt. Kul!

SLUMPEN ÄR INGEN TILLFÄLLIGHET

Om vi har med oss detta in i diskussioner kring ESP, extra sensorn perception som inom parapsykologin är beteckning för mottagande av kunskap och information utan att man använder sina kända sinnen. Klarsynthet och telepati är olika former av ESP.

ESP är en förkortning av Extra Sensory Perception, utomsinnlig förnimmelse som inom parapsykologin är beteckningen för mottagandet av kunskap och informationer utan att man använder sina kända sinnen.

Jag själv gillar att lägga in utvecklingen av våra kända sinnen så som synen, hörseln och doften. Tror det är viktigt i processen av att utveckla det sjätte sinnet. Men det har jag ingen forskning som stödjer.

MAGNETISKT SINNE

Sedan jag var i tidig 20-års ålder har jag varit väldigt intresserad av fåglar. Har några kryss på listan och varit med på många höst- och vårflyttar. Kan du som jag förundras över flyttfåglarnas förmåga att hitta? Jag har alltid varit det. Jag har liksom aldrig nöjt med med svaret att det hade något med jordens magnetfält att göra. Det korrekta ordet för detta fenomen är magnetoreception, och det är en förmåga som fungerar som ett magnetiskt sinne. Forskning från California Institute of Technology har kunnat påvisa att denna typ av magnetisk känslighet även finns hos människor. De tror till och med att detta sjätte magnetiska sinne kan vara vårt ursprungliga sinne. Delfiner och bin verkar också ha väl utvecklat magnetiskt sinne.

Kommer detta forskningsområde ha betydelse för hur vi väljer att se på världens icke materiella företeelser så som känslor, inställning, attityder och intentioner? Jag vågar tro att vi som tror utan att behöva forskning kommer att få ett erkännande och dess betydelse kommer att kunna bevisas på ett sätt som aldrig tidigare gjorts. Men det är bara en tro som sagt.

Fast hitintills har endast initiala experiment genomförts, men man har redan kunnat registrera skillnader i hjärnvågorna hos en testperson som utsattes för ett magnetisk fält som roterade moturs.

MAGNETFÄLTET 

Sedan tidigare är det känt att förändringar i jordens magnetfält kan orsaka sömnproblem. En del får brist på energi, känner känslomässig och mental förvirring. Tack och lov är jag inte ensam i att uppleva motsatsen. Människor känner sig lyckligare, mer inspirerade och kreativa när jordens magnetfält är stabila och solaktiviteten ökar.

Att förstå detta fenomen kan kräva en nyfikenhet. Men sannolikt beror detta på resonans mellan jordens och solens magnetiska frekvenser och kroppen. Om vi påverkas av yttre magnetfält är det logiskt att utgå från att även vi kan påverka våra yttre omständigheter på motsvarande sätt.

Det här skulle betyda att allt levande, människor, djur och växter, står i förbindelse med varandra genom magnetiska fält där information kan utbytas, vi påverkar varandra. För oss människor sker detta i så fall på en undermedveten nivå, högra hjärnhalvan.

PERSONLIG UTVECKLING FICK EN NY DIMENSION

Skulle detta då kunna innebära att om tillräckligt många människor har samma intention, avsikt, så skulle det kunna påverka globala händelser och levnadsmiljön på jorden? Många med mig och väldigt många före mig vill tro det. Jag är fullkomligt övertygad om att om tankarna är tunga så går energin runt jorden i en tung rörelse och om tankarna är lätta och intentionen vill gott så påverkas energin i samma riktning.

Här fick vi just ytterligare en väldigt god anledning till varför mental träning och den personlig utvecklingen i ditt eget flow behöver landa i in i att vi jobbar med tacksamhet, uppskattning, omtanke, kärlek, medkänsla på individnivå. Moder Jord påverkas av våra energier, som allt annat här på jorden. Tänk att vi människor kan påverka varandra med energin på detta sätt, vi smittar varandra och andra. Inte undra på att ledarskapet inte ägs av en roll utan av alla titlar här på jorden.

REIKI

Reiki är en godkänd energi och beröringsmetod av WHO och av Skattemyndigheten här i Sverige. Det är en avslppningmetod där vi inte botar någon eller ställer medicinska diagnoser. Vi tillför energi och hjälper dig att slappna av och gå in i den djupa avslappningen som gör att du hör dig själv. Med det följer många processer och det väcker olika “må-bra-hormoner” i din kropp.

Magin med Reiki är för mig oförklarlig. Hur kan en aktivering av Reiki skapa ett flöde av livsenergi? Det ligger djupa filosofiska och livsåskådningar bakom för att förstå varför vi är där vi är idag. Men du behöver inte tro på något för att Reiki så fungera, men din medvetenhet kommer öka. Det bara är så. Magin i Reiki handlar om att allt är en del av ett större sammanhang en livsprocess tillsammans där vi har en plats att leva i harmoni med varandra på.

Varje person som lär sig Reiki blir ett filter för energin de förmedlar. Det är individuellt hur filtret skapar olika möjligheter utifrån personens livserfarenheter. Du som tar emot Reiki känner rätt snart om den du tar emot av är i ett flöde som hjälper dig. Det är aldrig personligt med flödet. Det bara är. Av alla de behandlingar jag gjort de senaste fyra åren så har en person faktiskt rest sig upp och gått. Det kom så mycket energi att det blev för mycket helt enkelt. Det var tråkigt ur ett tredimensionellt perspektiv, men jag förstår att det inte handlade om mig.

Reikibehandling – distans

På ByButeos hemsida (läs mer här ) kan du beställa laddade distansbehanlingar. Jag har upptäckt att många tycker de är kraftfulla och verkligen uppskattar möjligheten att kunna få behandlingar på disatans utan att lämna hemmet. Många av er som tar behandling på distans, väljer att skriva upplevelsen till mig på mail. På så sätt kan jag också ta del av resan och på så sätt stötta om så behövs. Annars är det alltid skönt att veta att någon lyssnar bara.
I distansbehandlingen får du all information om hur du ska agera och vad du ska göra under behandlingen.

Vill du veta mer  – kontakta mig <3